Het derde bestuur

Waarde leden, Op 18-10-2019 hebben wij ons al derde bestuur van de Oud Leden der Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging (ook wel OLV) geconstitueerd. Voor degene aan wie dit is voorbij…
Continue Reading

Wisseling Bestuur

Geacht oud-lid der Rotterdamse Studenten Zeilvereniging, Zaterdag jongstleden is het bestuur van de Oud-Leden Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging gewisseld. Vervolgens is er gedineerd met een barbecue van Hennie en aansluitend…
Continue Reading