Geacht oud-lid der Rotterdamse Studenten Zeilvereniging,

Zaterdag jongstleden is het bestuur van de Oud-Leden Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging gewisseld. Vervolgens is er gedineerd met een barbecue van Hennie en aansluitend geborreld. Omdat de wind inmiddels weer aantrok is er uiteraard nog gezeild in de avondzon op de Van Woerkens en Boetes, wiens naamgevers ook aanwezig waren.

Met trots presenteer ik u het 2e bestuur der Oud-Leden Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging:

President: Hugo Meeuwes
Secretaris: Bob Lawende
Penningmeester en vertegenwoordiger namens de R.S.Z.V.: Emilie Bartels
Algemeen Commissaris: Bastiaan Boetes

Verder wil ik Wytse, Anne, Koen en Leon heel erg bedanken voor hun inzet de afgelopen 2 jaar. Zij hebben een gezonde vereniging opgezet waar wij weer verder op kunnen bouwen.

Namens het 2e bestuur van de Oud-Leden Vereniging,

Op de natte poes,

Bob Lawende
Secretaris 2e Bestuur