Wisseling Bestuur

Geacht oud-lid der Rotterdamse Studenten Zeilvereniging, Zaterdag jongstleden is het bestuur van de Oud-Leden Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging gewisseld. Vervolgens is er gedineerd met een barbecue van Hennie en aansluitend…
Continue Reading